SON DAKİKA HABER     

( ŞİİR )

İKİ ŞEYTAN TÜREDİ:

Babacığım, sana şikâyetim var
Sen ölünce iki şeytan Türedi
İkisin de çağır ifadesin al
Sülalede iki şeytan Türedi

Söyle şunlara’ da yanına gelsin
Mirasçıyı çok rahatsız etmesin
Anama’da duyur oda öğrensin
Bizim kökte iki şeytan türedi

Biri takım taşın söker kaldırır
Birisi kavgacı hemen saldırır
İnsanın Başına Bela Aldırır
Bizim kökte iki şeytan Türedi

Çekim karıştırmak, bunların işi
Bir ayak kazanmak hayali, düşü
Dünyaya tapmışlar bu iki kişi
Bizim kökte iki şeytan Türedi

Yetimlerin Tarlasını Ektiler
İkisi bir olup takım söktüler
Ordan alıp başka yere diktiler
Bizim kökte takımcılar Türedi

Cumartesi gelir bahçe sulatmaz
Bu şeytanlar beni rahat bırakmaz
Bu davaya Muhtar aza bakamaz
Bizim kökte iki şeytan Türedi

Biri yalan söyler biri destekler
Çekim kapanır mı ulan sinek’ler
Yakışır mı? Size koca İnek’ler
Bizim kökte iki şeytan Türedi

Biri gitti mahkemeyle uğraştı
Çirkef’leri geldi bana bulaştı
Bunları görünce şeytanda kaçtı
Kökümüzde iki şeytan Türedi

Gece gündüz, açığımı ararlar
Bana sinsi- sinsi plan kurarlar
Sahtesi değildir gerçek şeytanlar
Bizim kökte iki şeytan türedi

Birisi çok şeytan, bulatır suyu
Şükür biri kayıp etti duyguyu
Bana rahat uyutmazlar uykuyu
Bizim kökte iki şeytan Türedi

Şeytanlıkta bir birinden üstündür
Bacı Kardeş, senelerce küskündür
Bilenler biliyor sormayın kimdir?
Bizim kökte iki şeytan Türedi

Bilemeyiz ne söyleyip ne yapsak
Bu dünya yalandır hey iki ahmak
Gözlerin doyursun bir avuç toprak
Bizim kökte iki şeytan Türedi

Şikâyetlerimi bildirdim sana
Bu şeytanlar beni getirdi cana
Mirasını Zehir Ettiler Bana
Bizim kökte iki şeytan Türedi

Âşık Ali’m durmaz şiir’ler yazar
Bu beyler şeytanın ezberin bozar
Bunlar orda burda kuyumu kazar
Bizim kökte iki şeytan Türedi

Âşık Ali Ataş

22 Mart 2018 Perşembe

Kadir Özdamarlar Yazdı

                                   TAKDİM
       Kahramanmaraş edebiyat âlemindeki şiirler için değerli dost Ramazan Avcı’nın Valiliğin sponsorluğunda hazırladığı“Kahramanmaraşlı Şairler Antolojisi Kahramanmaraş 2012” ile Gerçekten bir emek mahsulü olan Cemil Çiftçi’nin “Maraşlı Şairler, Yazarlar, Âlimler, İstanbul 2000” adlı çalışmalarına ilgi duyanlar için hatırlatmak istedim. Hele değerli dostlarım
Yaşar Alparslan ile Serdar Yakar’ın “ukde” yayınları arasında çıkardıkları Kahramanmaraşlı âşıklarımızın hayat ve şiirlerini ele alan eserlerde Kahramanmaraş ve Türk kültürü açısından çok önemli çalışmalardandır. Bilinmesinde yarar görüyoruz.
         Şimdilerde elimizde yine Kahramanmaraşlı değerli bir aşığımızın kitabı vardır. Âşık Ali Ataş ve eseri “anlatamadım” 2012” kitabın hazırlamasında Araştırmacı yazar Serdar Yakar’ ın büyük destekleri olduğu hem belli oluyor ve hemen de zaten ön sözde bir vefa olarak bu hizmet değerlendirilmiştir. Aşığımızla aynı yaştayız. (1948) Kahramanmaraş’ta görevde iken tanışmıştık. Kendisi Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit köyünde doğmuştur. Babası Cerit oymağından dabanlı aşiretinden ataş Veli’dir. Annesi Cerit oymağının kızıllı aşiretinden Karabekir’in torunudur. Âşık Ali’nin tahsili ilkokuldur. Ayrıca köy imamından dini dersler alır.
      Âşık Ali değişik işlerde çalışarak hayata tutunmaya çalışır. Birkaç yıl gurbet gezen Ali daha sonra annesinin Çağrısı ile köyüne döner. Evlenir 1968 yılında askere gider. 24 ay askerlik yapar. Askerlik dönüşü Ali işsizdir. Radyo televizyon tamircisi olmayı kafaya koyar. Askerden getirdiği elektronik kitapları okuyarak kısa zamanda radyo televizyon tamirciliğini A’dan Z’eye öğrenir. Radyo televizyon tamirciliği ile geçinirken bir taraftan da Şiirler yazmaya devam eder. “Anlatamadım” şiiri onun hayat özetidir. Uzun olan şiirinden seçtiğim şu iki bent şöyledir:
             -----------------
Gaflet uykusuna yatan yatana,
Gerçekleri Halk’a anlatamadım.
Durumlar sıkıntı veriyor bana,
Ben beni Cerit’e anlatamadım.
             -----------------
Hep dışladı fukarası zengini,
Gizli, gizli dağıttılar fendimi,
Öfkeden sinirden yedim kendimi,
Gerçekleri Halk’a anlatamadım.
              -----------------
         Şiirlerinde bir taraftan bireysel duygularını, Hayat hikâyesini ve aldığı hayat derslerini sade bir dille anlatırken, Zaman zaman kendi yöresinin, Çağlayancerit’i kültürel özelliğinden de yararlanarak koşmalarına konu edinmiş. Mesela “Maraş Tarhanası”nın yeri gelmedi mi? İşte tarhana üzerine yazdığı şiirinden iki kuble tarhana diyarı Çağlayancerit
           ------------------
Öksüz dağlarında uçar feriği,
Kekliğin diyarı Çağlayancerit?
Bir başkadır tarhanası firiği,
Tarhana diyarı Çağlayancerit?
            -------------------
Biçiyoruz buğday ile arpasın,
Burada silersin gönlüyün pasın,
Cerit’te bulursun cevizin hasın.
Ceviziyle ünlü Çağlayancerit?
           -------------------
       Şair’in çok değerli gözlemleri var. Çağlayancerit’in bir gözlemcisi ilkokul mezunu olduğuna göre güçlü bir kelime hazinesine sahiptir. Meramını anlatmada kullandığı dilde doğrusu yabana atılamaz. Dilin akıcılığı ve anlatımının sadeliği de onun ayrı özelliğidir. Şu “Yaranamadım” Şiiri Ali’nin hayat hikâyesidir. Ayrıca bu kitabın takdim yazısını yazma imkânını bana verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.          
               İlerledim amma hep adım, adım,
               Zaman oldu arşa çıktı feryadım,
               Şu fani dünyanın almadım tadın,
               Velhasıl kimseye yaranamadım.
                                                   ---------------------------
                                                   Kadir ÖZDAMARLAR.