Âşık Ali Videolar Cerit Videoları 1 Cerit Videoları 2 Cerir Videoları 3 Cerit Videoları 4 Merhum Resimleri Özel Kişi Resimleri Kaybettiklerimiz
KAYBETTİKLERİMİZ
KAYBETTİKLERİMİZ
Ayşe Yorulmaz İbrahim Fidan Mehmet Kısa Mehmet Öztürk Veli Tekel Mustafa Karabıyık Şerife Bahçe Müdür Salman Oruçpınarlı Çavış Mustafa Kekeç Ayşe Vırıt M.Doğanpınar Mustafa Berker Hatice Tekel Emine Berker Fidan Öztürk M. Küpelikılıç Teslime İğde Şükrü Demiröz Ahmet Fatma Ayak Ömer Demir Mıstık Berk Muharrem Yurtal Eşefatma Kökü Piro Ali Kekil Egili Köse Eşefatma Şahan Fatma Havuç Mehmet Kütük Feramiz Boğaz Ali Sarıaltun Halil Tekin Gavız Seyit Ömer İncecik Hasan Doğanpınar Mehmet Teker Sucu Kadir Duman Fuat Kurt Cuma Göker Şaban Güneş Eşefatma Güneş Elif Nur Tükel Kadir Berkan İğde Mahmut İğde Emine Yavuz Eyüp Derebent Zöhre Gök Zeynep Dilik İbrahim Yalçın Mustafa Kelleci Feyzullah Dönmez Ali Kurtlucan Veli Karabıyık Hacı Dinler Kazım Güler Ali Yadigar Avcı Halil Göz Beser Hacı Vıllık Yusuf Fatma Derebent Hüsne Sümen Döndü Akbaş Hortoğlu Hüseyin Eşefatma Babuççu Ramazan Sakallı Çalgın Ahmet Oruç Vizir Ali Karasu İsmail Altun Ayşe Balaban Çürük Eşe Avcı Hatice Sağlam Ali Sarıaltın Gülseren Köker Fatma Küçük Mustafa Ünal Mahmut Hüseyin Fatma Sakallı Meryem Kelleci Bahaettin Karakoç Cennet Dolgun Emine Demir Yusuf Şahan Sultan Kaya Hatice Çelik Dursun Elmas Yanık Osman Mehmet Uyan Hüsne Önaran Süleyman Danışman Mustafa Tekin Şerif Karabıyık Kıdılı Mehmet Mustafa Yiğit Zeynep Kekil (Besi) Eşefatma Resim Fatık Kuzu Fatih Güngör (şehit) Cafar Ali Vırıt (helete) Meryem İğde Elif Keklicek Süleyman Demir Seda Güney Usta Ali Onaran Ahmet Götürmen Elif Çolak Hasan Kekil Ali Temizyürek Fadime Zorkun Ayşe Çakıl Sultan Erdinç Solak İbrahim Sakar Ali Tatlı (Tekere Ali) Vakkas Küpelikılınç Ayşe Vırıt Uğur Kekil Aloca Yusuf Gök Muhammet Çokak Adem Karagöz Mehmet Kayaakay Orhan Sürmen Memiş Tekerlek Veli Çadır Sultan Çetinkaya Mustafa Çağlar Elif İğde Ayşe Yorulmaz Yusuf Kurt Hüsne Kurt Fadime Mısır Mehmet ENGİZEK Şerif Bozdere Fatih Bozdere Emine Bozdere Hatice Sakallı Karamemiş Kuş Hasan Nurhak İbrahim Zorgün Kemal Yavuz Veli Onay Durmuş Üstün (berduş) Elif Öztürk Ahmet Çolak Elif İncecik Sema Çalışkan Kuyumcu Yaşar Uyan Ümmühanı Kelleci Tosun Ali Elif Özbek Fakı Ahmet Koraycan Kırıcı Kara Ali Döş Demirci Abdullah Mehmet Göker Derviş Elif Zorkun Hacıyusuf Kekil Ayşe Ibrık Güler İsmail Küçük Mesut Canlı Mahmut Barak Onbaşı İbrahim Filiz Elif Filiz Onbaşı Hasan Hatice Filiz Ayşe Filiz Ibrık Funda Rande Fatma Karasu Hakan Tolga Yiğit Kalander Battal Şerif İğde Eşe Fatma Yaman Zeynep Tekerek Durdu Kuru Yusuf Güler Sinan Aksu Nihal Dere
CEVDET 01
TOLA 02
AKİF 03
AHRAZ 04
AHRAZ 05
AHRAZ 06
ALİ ÖKSÜZ 07
BAHAR 08
…..CENGÂVER 09
ÇETE 10
COPOO 11
ÇERKEZ 12
DURSUN 13
DURMUŞ 14
DURAN 15
DURMUŞ 16
DELİ ALİ 17
DELİ MEHMET 18
EJDER 19
ELİF 20
EYİCE 21
…EBİLİ 22
EMİNE ÖKSÜZ 23
FADİME 24
FADİME 25
GÜLAY 26
GÜDÜL HASAN 27
…………GÜCCÜK YUSUF 28
HATİCE 29
………HALİME 30
HABİBE 31
İBRAHİM 32
İBOO 33
İSİMSİZ 34
MUSTAFA 35
MEHMET 36
MERCEN 37
MERYEM 38
MURAT 39
MUSTAFA 40
OKAN 41
OĞUZHAN 42
ÖMER 43
PAŞA 44
SALMAN 45
SONER 46
SÜLEYMAN 47
SEMA 48
SEZER 49
ŞABAN 50
ŞERİF 51
TAKAVIT 52
VELİ 53
ZAHİDE ve HASAN 54
………ZAHİDE 55
ZEKİ 56
ZEKERİYA 57
58 Kişi

a

a

22 Mart 2018 Perşembe

Kadir Özdamarlar Yazdı

                              TAKDİM
        Kahramanmaraş edebiyat dünyamız için zengin bir bölgedir. Özellikle şiir dünyamız. Her bir mahallesinden mutlaka bir veya birkaç âşık ve modern şiir ustaları çıkmıştır. Düz yazıda da öyle. Şehirler içerisinde (İstanbul ve Ankara istisna!) iddialı olacak ama en çok dergi çıkaran bir ilimizdir. Özellikle “Yedi Güzel Adam”  TV dizisiyle de bu konuda dikkatleri üzerinde toplamıştı. Cahit Zarifoğlu’ndan, Erdem Beyazıt’a kadar uzun süre yayını için mücadele edilen “Mavera” dergisinin tarihi de bunun kısa ama özlü belgesidir. Nice şair ve yazarların ürettikleri yazılar sadece ve sadece Kahramanmaraş dergi ve gazetelerinde değil İstanbul dergileri başta olmak üzere her yerde yayınlanan dergi ve gazetelerde yer bulmuştur.
        Kahramanmaraş’ta sadece Türk âşık ve şairleri değil aynı zamanda yirmiye yakın Ermeni âşıkları da yetişmiştir. Bunların isimlerini ve bazı
Değerlendirmelerimizi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde görev yaparken Alkış dergisinde yayınlamıştık. Tekrara düşmemek üzere yeniden bu konuyu ele almıyoruz! Kahramanmaraşlı bu edebiyatçılarımız Kayseri’de yakinen takip edilmekte, sanat gecelerinde gidip gelmeler olmaktadır.
       Nitekim 1982 yılında KASD (Kayseri Sanatçılar Derneği) Başkanı iken yıllardır İstanbul’un başını çektiği “Edebiyat Ödülleri”nin ilkini biz Kayseri’de gerçekleştirmiş, birincisinde maalesef genç ve en verimli çağında vefat eden Şevket Bulut’a hikaye dalında; 1983 yılında da ikincisinde Abdurrahim Karakoç’a şiir dalında ödül vermiştik. Türkiye’de bu ödüller geniş yankı uyandırmıştı.
         Hatta: Ne oluyor, edebiyat dünyasının yönetimi Kayseri’ yemi gidiyor, lâfları edilmeye başlanmıştı! Kahramanmaraş edebiyat âlemindeki şairler için değerli dost Ramazan Avcı’nın Valiliğin sponsorluğunda hazırladığı “Kahramanmaraşlı Şairler Antolojisi, Kahramanmaraş 2012” ile gerçekten bir emek mahsulü olan Cemil Çiftçi’nin “Maraşlı Şairler, Yazarlar, Âlimler, İstanbul 2000” adlı çalışmalarını ilgi duyanlar için hatırlatmak isterim. Hele değerli dostlarım Yaşar Alpaslan ile Serdar Yakar’ın “Ukde” yayınları arasında çıkardıkları Kahramanmaraşlı âşıklarımızın hayat ve şiirlerini ele alan eserler de Kahramanmaraş ve Türk kültürü açısından çok önemli çalışmalardandır. Bilinmesinde yarar görüyoruz. Şimdilerde elimizde yine Kahramanmaraşlı değerli bir âşığımızın kitabı vardır: Âşık Ali Ataş ve eseri Yaranamadım, Kitabının hazırlanmasında Araştırmacı yazar Serdar Yakar’ın büyük destekleri olduğu belli oluyor. Ve önsözde bir vefa olarak bu hizmet değerlendirilmiştir. Aşığımızla aynı yaştayız.(1948) Kahramanmaraş’ta görevde iken tanışmıştık. Kendisi  
       Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit köyünde doğmuştur. Babası Cerit Oymağı Dabanlı aşiretinden Ataş Veli, annesi ise Kızıllı Aşiretinden Karabekir’in torunudur. Aşık Ali’nin tahsili ilkokuldur. İlkokul yıllarında köy imamından dini dersler almıştır. Bir taraftan değişik işlerde çalışarak hayatta tutunmaya çalışmış ve bir taraftan da babasının kırdığı sazın yenisini alarak gurbet, gurbet gezmeye başlamıştır. Sonra annesinin ısrarıyla köyüne döner bir taraftan radyo tamirciliği ile geçinirken bir taraftan da şiirlerini söylemeye çalışır. Anlatamadım şiiri onun hayat özetidir. Uzun olan şiirinden seçtiğimiz bir bent şöyledir:
                  --------------------------------------
                  Gaflet uykusuna yatan yatana
                  Gerçekleri halka anlatamadım
                  Durumlar sıkıntı veriyor bana
                  Ben beni Cerit’e anlatamadım
                 ----------------------------------------
        Şiirlerinde bir taraftan bireysel duygularını, hayat hikâyesini ve aldığı hayat derslerini sade bir dille anlatırken, zaman, zaman da kendi yöresinin, Çağlayancerit’in kültürel özelliğinden de
         Yararlanarak koşmalarına konu edinir. Mesela “Maraş tarhanası”nın yeri gelmedi mi? İşte ozanın “Tarhana” üzerine yazdığı şiirden iki kuble:
          ---------------------------------------
                 ÇAĞLAYANCERT
           Öksüz dağlarında uçar feriği,
           Kekliğin diyarı Çağlayancerit,
           Bir başkadır tarhanası firiği,
           Tarhana diyarı Çağlayancerit?
                          --------------
            Biçiyoruz buğday ile arpasın,
            Burada silersin gönlüyün pasın,
            Cerit’te bulursun cevizin hasın,
            Ceviziyle ünlü Çağlayancerit?
            ---------------------------------------
     Değerli gözlemleri var. Şiirleri Çağlayancerit’in bir gözlemcisi güçlü bir kelime hazinesine sahiptir ama meramını anlatmada kullandığı dilde doğrusu yabana atılamaz. Dilinin akıcılığı ve anlatımının sadeliği de onun ayrı özelliğidir. Şu şiir onun İlçe Halk’ından şikâyetini anlatıyor:  
           Sonun düşünmeden kırıp döktüler,
           Ben bu insanlara yaranamadım.
           Doğru dedim sen yalansın dediler,
           Ben bu insanlara yaranamadım.
                              Kadir Özdamarlar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder